Studie výstavby Denisova - Kap. Jaroše - Buková

V září 2013 byla starostou Daliborem Blažkem na Facebooku představena studie výstavby nové čtvrti. Ta zahrnuje v současné době bezejmennou ulici, která po válce nesla jméno Denisova, novou část ulice Kapitána Jaroše a novou malou část ulice Buková.

Trochu z historie
Ulice Kapitána Jaroše vznikla již před válkou. V tomto projektu se jedná o její napojení na novou horní část, která vznikla až v 21. století jako spojnice nové části ulice Thomayerova a nově vzniklé Zahradní ulice. Místo, které ještě moje generace pamatuje jen jakou louku a zahrádky, je dnes zastavěna rodinnými domky. Spojnice se starou a novou částí okolo rybníka se již rýsuje. O jejím vzniku nebylo pochyb už v době, kdy první dům v horní části dostal adresu ulice Kapitána Jaroše.

Rýsující se spojení staré a nové části ul. Kap. Jaroše

Ulice Denisova před válkou existovala jen jako nevydlážděná cesta. Nenacházel se zde žádný registrovaný dům, pouze hospodářské stavení. Český název Denisova je uveden jen v první československé mapě z roku 1945, kdy byly všechny ašské ulice přejmenovány z německých názvů na české. V dalších mapách jméno již uváděno není.

Holá ulice Denisova ca. v 60. letech.

Buková ulice je také předválečná. Naposledy před válkou se zde nacházelo devět domů. Tři byli zbourány, ale později nové tři dostavěny. Desátý dům byl postaven teprve nedávno. Buková dále vede jako polní cesta okolo Lesíka až na Skřivánčí vrch a do ulice Vernéřovská. Další lesní pěšiny ji spojují s dolní a horní částí ulice Kapitána Jaroše a Denisova.

Trochu ze současnosti
Většina zahrádek v  Denisově, které vznikli před rokem 1989 je dnes opuštěná. Pravděpodobně proto bylo rozhodnuto budovat novou ulici právě zde. Zahrádky v Thomayerově zanikli již před lety, dnes na jejich místě stojí 6 nových domů. V tuto chvíli již můžete zřetelně vidět napojení obou částí ulic Kap. Jaroše.

Takto v současné době vypadá ulice Denisova.

Trochu z budoucnosti
- Studie počítá se zachováním rybníka v ulici Kap. Jaroše. Navíc se v ní objevuje nový rybník na konci ulice Denisova.
- Studie počítá s přípravou parcel pro stavbu dvanácti domů v ulici Denisova, dvou v ulici Buková a minimálně pěti v ulici Kapitána Jaroše
- Studie také počítá se stavbou komunikací, které spojí všechny tyto tři ulice dohromady

                                                                    Oficiální studie pro město Aš.                                         Moje zobrazení v mapě: modře jsou stávající ulice, červeně budoucí ulice.