Salva Guardia

model: As, Czech Rep., Salva Guardia

Salva Guardia (in Aš, Karlovy Vary Region, Czech Republic) is a stone relief from ca 1724 with imperial symbols. In past, Salva Guardia protect the town from duty to provide lodgings to ruler’s armada and pay taxes. Relief was part of a gate of Aš castle. After castle destruction, Salva Guardia has been placed close to building, which is town museum today.

Salva Guardia, nacházející se v Aši, v Karlovarském kraji, je kamenný reliéf s císařskými symboly. Pochází z doby někdy okolo roku 1724. Jeho udělením bylo město osvobozeno od ubytování vládcových vojsk a placení daní v době války. V minulosti byl reliéf součástí zámecké brány. Poté, co byl zámek při požáru zničen, byla Salva Guardia umístěna v areálu budovy, která je dnes městským muzeem.


TOPlist