Main railway station in Aš / Hlavní ašské nádraží

model: As, Czech Rep., main railway station As

Railway station is located in town of , Karlovy Vary Region, Czech Republic. A Building was built in 1969 on railway line 148 (Cheb - Hranice v Čechách). A previous station call Bavorské nádraží (Bayerishe Bahnhof = Bavaria station) was destroyed in 1968. In the past, there was a restaurant, tobacconist's, phone automat, toilets and a three box offices. In this days, a railway staion is almost empty, except one box office. Second railway line Aš-Selb is closed, but in late 2010, Germans show interest about opening this ralway line again.

Hlavní nádraží v Aši (Aš) se nachází na železniční trati číslo 148 (Cheb-Hranice v Čechách). Bylo postaveno v roce 1969 v podobném stylu jako současné chebské nádraží. Původní ašské hlavní nádraží, nazývané bavorské (protože patřilo Bavorským drahám) bylo zbouráno o rok dříve, v roce 1968. - Na tomto nádraží se v dobách minulých nacházelo kromě tří pokladen, záchodů a výdejny zavazadel také restaurace, trafika, telefonní automat nebo čekárna. Dnes je již dávno všechno z toho uzavřené a zničené, funguje již jen jedna pokladna. V prvním patře se v minulosti také nacházel(y) byt(y). Dnes je zde kancelář společnosti ČD Cargo. Kromě trati 148 leží toto nádraží také u trati Aš-Selb, která je však již mimo provoz, a na německé straně byla přerušena obchvatem Erkersreuthu a v částech je již zarostlá i stromy. Česká strana se dlouhá léta snažila o její opětovné zprovoznění, ale pro nezájem německé strany k tomu nikdy nedošlo, a trať fungovala je na části české strany k místní pile. Koncem roku 2010 se však SŽDC rozhodla, že nepoužívanou trať na české straně tedy rozebere. Když o tom Bavoráci slyšeli, okamžitě projevili zájem o znovu zprovoznění trati, která z Aše vede do Selbu-Plössbergu, a mohla by se stát úžasným propojením Chebu, Aše, Rehau a Hofu. Na německé straně na to již byly vyčleněny nemalé finanční prostředky, budoucnost však není jistá.

2010                                                                            My model / můj model