Hrady a zámky na Ašsku


Přímo v Aši je historicky zmiňováno několik panských sídel, patřících především Zedtwitzům. Neznámějším je pravděpodobně to na Mikulově. Další se nacházelo například v dnešní ulici Nemocniční.

O sídle na Mikulově se mluví jako o zámku. Z historických pramenů a náčrtků se však spíše jeví jako tvrz, vystavěná na vrchu nad silnicí do Podhradí a dále do Plavna. Ta byla mnohokrát přestavěna, pravděpodobně i zbourána a znovu postavena. Podle vyprávění pamětníků, se pokusil ašský superintendant Traugott Alberti, nakreslit ašské zedtwitzké sídlo v jeho pravděpodobné poslední podobě před zánikem. Bylo zničeno během velkého požáru v roce 1814, který zničil zámek, radnici a mnoho domů spodní části města. Později spáleniště koupil ašských podnikatel Unger, která si zde postavil svou vilu. Jeho syn, otec ašské rozhledny, později nalezl při přestavbě zahrady základy zámku.

Doubrava


Hazlov


Kopaniny


Krásná


Podhradí


Smrčina


Vernéřov