Plzeňská ulice


Plzeňská ulice začínala na křižovatce s Hlavní ulicí u hotelu Lev a již zaniklým silničním úsekem Skřivánčí ulice. Její konec byl na křižovatce s ulicemi Na vrchu a U sadu. Ulice byla v šedesátých letech 20. století téměř celá vybourána a na jejím místě byl postaven komplex "Nové" školy, dnešního gymnázia.

V roce 1935 zde bylo evidováno 10 domů. Z nichž do dnešní doby přežili pouze dva. Dům 1104 byl patrně zbourán až jako poslední, objevuje se na fotce z roku 1966, kdy již stojí část školy. Z této ulice existuje minimum fotografií. Z přiložených fotek si člověk udělá alespoň obrázek toho, jak vypadali.


VÝŘEZ Z KONTAMINAČNÍ MAPY

stav k roku 1948


PLÁN ULICE

Legenda: zelená barva označuje existující dům • červená barva označuje zaniklý dům • čísla označují popisná čísla • šipky označují příslušnost domů k jiné ulici, než o které se mluví • datace plánu: konec 2. sv. v.
POPIS DOMŮ

V ulici se nacházelo deset domů:

č.p.stav
typ
690
zaniklý
rodinný
896
zaniklýrodinný
933
zaniklýrodinný
934
zaniklýrodinný
935
zaniklýrodinný
939
zaniklýrodinný
940
zaniklýrodinný
1104
zaniklýrodinný
1234
existující
rodinný
1985
existující
bytový
dům 690

dům 896
dům 933
dům 934
dům 935
dům 939
dům 940
dům 1104


Comments