Zničené domy v Aši

Tímto novým projektem bych chtěl lidem, které Aš zajímá, představit historii našeho města z jiného úhlu. A to z úhlu řekněme stavebního, urbanistického. Po druhé světové válce doplatilo stovky domů na to, že bylo německé obyvatelstvo vystěhováno, a nebyl nikdo, kdo by je obýval a staral se o ně. Nově příchozí lidé nedokázali obsadit všechny prázdné budovy. Další velké množství domů padlo kvůli vzniku takzvaného hraničního pásma.

Chtěl bych zde představit domy v ašských ulicích, které již nestojí, ale také kompletně vybourané ulice, jakožto i celé zničené čtvrti, jako byl třeba Westend. Budu se striktně zaměřovat pouze na budovy, které stály do roku 1945. Jejich předchůdce, které byli zdemolovány do konce druhé světové války budu pouze připomínat v textech.

Práce v této sekci je dlouhodobá a jednotlivé ulice je třeba pomocí historických map a adresářů překreslit. Poté k jednotlivým domům přiřadit fotografie, pokud je mám k dispozici. Proto začínám od dvou ulic a postupně budu přidávat další.

Problematice zaniklé ašské zástavby se věnuji již více než deset let. Co se podoby zaniklých domů týče, jen zlomek z nich se zatím objevil na fotografiích. Proto samozřejmě vítám jakoukoliv pomoc. Kontaktovat mě lze skrze email, který najdete v sekci Kontakt. Za veškeré podklady k tomuto tématu předem děkuji.

Seznam ulic:

= P =


= S =

Sadová ulice

Comments