Zvířecí park v Aši / Tierpark Asch

Před druhou světovou válkou se v Aši nacházel malý zvířecí park. To málokdo ví, a ti, kteří o tom mají alespoň nějaké tuchy, tomu říkají zoo. Ale nebyla to žádná zoo, jak jí známe. V němčině byla zahrada označována jako Tierpark nebo Tiergarten, což znamená zvířecí park, nebo taky zvěřinec.

https://lh3.googleusercontent.com/3cKRnCKRhoTC596NSOyWbgV7gXO2V7KTGpaLFnb8YjxglhN8kHCaxxFQodfatGnkCd7HuNu_rxWhI4xiJTnf6_fZPho6TrZ8cFTAqTpmK5SCTYRQrbLLaYVj9B6yb6uc7IOn5NQ_tro7ywSeHoKCSPF9h_lPqZuVp5SCSDHu-xcuML6JNSckOq0gX1OilGcY3Ky3sCh4jLdJhkNBG0nlSx_2yGftZnM08uG5X0ETE3-coTKY_Y0AGbalrBxzLlymWPTzbG1UP2_vIlUGGZqnWEIPycW5x496DwRoq2PInjxIPsIZvi71Vt5VnzHCInVBtM7k3WTVKxPJjGUCC33SHp5BnhPDQYRW9F3E9_pbMpD9RVKHrEaSwP9YtD04v9dumsAWAZpI0IsS5vejkpxLwDExIlXT0ToWpzsgwe_CXJSc16C4MOktCmyje89Pu--oaCM3nSNcBy9_rM06wEy8QfAAHXumybKbOlec9i3uJDhOG7VQbdA3TYtWoAAF3oovGLYO9lm5y83JEEwhTg2DqDllDfy4igTn1qt70Mo11b-rnlrEPx1vlGlgAhTZ33p228A9QCz-8QuG_pIhVJCl1Hd4LqhUfSSq5afcYrjnQri5pK5papbA=w800-h492-no

Park se bohužel nedochoval dodnes, patrně skončil hned po válce. Je těžké k tomuto tématu najít poválečné informace, proto vařím z vody a sahám do vzpomínek pamětníků. Lidé, kteří přišli do Aše po válce mluví už jen o ruinách. Právě od pamětníka však mám informaci, že kolem roku 1960 byla v jezírku ještě voda, na ní kachny a ve voliéře nacházel minimálně jeden bažant. Ale jak to vlastně v parku vypadalo?

Geipel-park nechal vybudovat ašský továrník a mecenáš Gustav Geipel. V bývalém lese založil procházkové a odpočinkové místo. Po jeho smrti mu byl na jeho počest vystavěn na Okružní ulici památník, který se měl stát symbolickým vstupem do jím vybudovaného parku. Nad ním později vyrostlo také hudební pódium s altánem. Na opačné straně Geipel-parku (vzhledem k jeho symbolickému vstupu), na konci Palackého ulice, byla vystavěna zvířecí zahrada.

Jednalo se malou, pravděpodobně oplocenou zahradu. V té se nacházela obora jelenů a srn, voliéra s ptáky a oplocená ohrada s morčaty, kteří měli úplně úžasný domek. Tohle všechno jde poznat z jediné fotografie zooparku, kterou jsem za 10 let objevil. Další fotografie chybí. Pod voliérou se dodnes zachovalo schodiště, které vede k něčemu, co bývalo malým jezírkem pro kachny s ostrůvkem uprostřed. Jak jezírko, tak ostrůvek jsou dnes patrné. Nachází se zde ještě zbytky dvou budov. V těch však zatím nevím, co se nacházelo.

Fotografie ze současnosti

https://lh3.googleusercontent.com/x4m1zCJEsw6A0qo1osSY-20Loj15-3NPQk8XfQFObPg9rxwFpoyLwE73SlvjQkJqsIo-tWCDQ0mDduuP8zBLrof8uHLq4mYda4TsGtlQrstW5dl0okidtaWjcNGPf-7hKZxdM3WmNVk_iDfp_uu7Wl8wy2hbNjhrnx_-wcvY9Ybtl3P6o70T0fixXMW7tPIG_PQ5-r_51AoCazU__OwkmgSXDsNno_SFQ8oesB2ok11Nhp1pv0XF66hYTBBb7JQxtoykYc6ecMwQgHperqQOe1WD1C9pNd74HNLbMQWJ1WVbQGKJrcf5f02wQlyS6QzlC_lTknC7drqbxW-x6Y1OmKHOoidVanOCfJ80bQ1ZWKHQjhmY_4kruHF3Y6t5B6OonnddlLF-Rah0DRJP4ZMwlP7AshTa70dtJeYxP3jB2APyk_AL1vEDGTDL47f7MYHSJvaHjHSlzuhgKBY9JNbMCQB7QzG_QsSF-YzlzUFzKiK3MwVn9OLSFpECaoFrVTQoO2wpSzhy2cC-Qx4OTf0IcxmwzSaIjaoInOCJvGEIEEoyG6TjDeSYRdp7IVps3RUl-0wFDhs3vpaskKZqas0AsTIDymiHhYJj1sR0jgwR7WkzyEDKA6wc=w600-h445-nohttps://lh3.googleusercontent.com/GThzPYt_5wWthpa_BZ1tW1I01nk0kN4Cb_oK6djakXm_E_nzWIEfl6nRyQ3Muoc9U0uEAVAlmLxPil1EjUhR-2TSz_4eMbHyeCuSc6bMC3G9uvzW8oMEAzFiJ7Y_92tPzVk22BDEz8nQhYwSJADu8T0WC3lmcRZZ8Wg7Jbdtm9s3ql_IJ5qO0S6a_3by9p1XDWobnJjo6Se2e4qwMhJgPIbRcxpiyhVWLm4R6IgI0K33dVk4abdFxv6GcyNgahAlv5whD2AWUTiKZ7o8OxO1rSrB8u1Gu28BPpgRvGSMfSQc3_VXUZ70_2DnxTM0Gl_o2SBcsJxLOlpBuLXPtV--BSvXMh3rrniRmiCIZSQzftHiygHMrdOMP9z3nllR6tk3s3LWl5gbw1E08wqnD8V4MFQTgVpHGsimPOgBjafS9pjQnlCi6stHNbfCjvvw4d-3p7US8GPkZejTpmXsMhoLhRMHBL1Axen3wcMigY-WdipuCKtDUOeokWEJopV0lqUuXhbvz1jg0fVkDJ1U3m5dJhofKApLNhVItRV3Xl4--BHJuWG2hYk3qgpfDxvViF_hEfpKkSYSoSK6kp29UGdi5laUOwUvZ31YEAmSuxv1zX0n0QHHZz2v=w600-h450-no