Dosud existující školy


Základní škola "Kamenná"


Škola byla postavena v roce 1890 jako chlapecká škola. Z počátku se zde nacházela také textilní a mateřská škola. Později, když začal počet žáků stoupat, prostory již nedostačovali a škola byla v roce 1903 z obou stran dostavěna. Textilní škola byla přestěhována do nové budovy v ulici Gustava Geipela.

Německy se budova označovala jako Bürgerschule (měšťanská škola) nebo Steinschule (Kamenná škola), podle ulice Kamenná (Steingasse), kde stojí. Po válce zde škola zůstala a byla označována jako 1. ZDŠ, později 1. ZŠ. Dnes je to škola s největším počtem žáků v Aši, která je známa pro svůj kladný vztah k moderním technologiím, které jsou protkány celou školou.

Ředitelé školy:
...
Pavel Jetleb
Pavel Liška
Pavel Jelínek
Antonín Kuhn
Božena Hostková
Eva Horáčková (současnost)


Základní škola "Hlávkova"

Tato škola byla postavena v letech 1910-1911 v Hlávkově ulici. Poprvé se zde česky začalo vyučovat v roce 1945. Dříve byla označována jako 2. ZDŠ, později jako 2. ZŠ.
V roce 2011 oslavila škola 100 let své existence. Při té příležitosti se zde konaly oslavy a škola byla otevřena veřejnosti. Bylo vydáno DVD s fotografiemi a informacemi o škole.

Ředitelé školy:
...
Václav Burian
Antonín Kuhn
Jaroslav Fajt
Rybová
Vladimír Dálměřic
Jan Hais
Jaroslav Helcl
Petr Mach (současnost)


Základní škola "Gymnázka" nebo "Okružní"

Tato škola byla postavena v letech 1911-1912 jako gymnázium císaře Františka Josefa na pozemku, který městu daroval Gustav Geipel. Během 1. světové války se z části školy stal lazaret, ale vyučovalo se i nadále. Po příchodu československých vojsk se zde nacházela jejich kasárna.

Škola byla v minulosti byla označována jako Národní škola, 3. ZDŠ, později 3. ZŠ Aš. V současné době je jedinou školou v Aši, která splňuje kritéria pro vyučování dětí s dyslektickými, dysgrafickými a dysortografickými poruchami. Ve stejném objektu se také nachází mateřská škola.

Ředitelé školy:
...
Zdeněk Urbánek
Jaroslav Šebrle
Vladimír Šulc
Věra Biedroňová
Zdeněk Šebrle
...

Jiřina Červenková (současnost)Základní a praktická škola "Studentská"
Tato škola se nachází ve Studentské ulici, v budově, která byla postavena jako soudní budova pro ašský okres.


Gymnázium a střední odborná škola v Aši
Nová škola vybudovaná v 60. letech 20. století na pozemcích, které vznikli po vybourání ulice Plzeňská.


Základní umělecká škola Roberta Schumanna
Umělecká škola v Aši se nachází v ulici Šaldova. V budově se v minulosti nacházel hostinec a později mlékárna. Údajně zde byl i nevěstinec.
Škola byla v roce 2013 rekonstruována. Původní deska věnovaná Robertu Schumannovi se přestěhovala do muzea, její česká verze byla umístěna zpět na fasádu.

ředitelé školy:
Eduard Irrgang (1892-1893)
Ernst Ludwig (1893-1894)
Eduard Irrgang (1894-1902)
Ernst Ludwig (1902-1926)
Gustav Korndörfer (1926-1941)
Jiří Wirnitzer (1942-1945)
Rudolf Lebl (1948-1950)
Jiří Wirnitzer (1950-1956)
Vladimír Štěpán (1956-1990)
Miroslav Pešek (1990-2002)
Jarmila Rezková
(2002-2012)
MgA. Pavla Hošková (2012-současnost)

Zaniklé školy


Evangelická škola
Škola na Radničním vrchu stála již v roce 1630, kdy je o ní první zmínka. Vyhořela v roce 1781, ale v roce 1783 byla znovu postavena. Staré budovy byly však v roce 1851 zbourány a v roce 1853 byla postavena tzv. Radniční škola (Rathausschule), známá také jako evangelická škola (evangelische Bürgerschule). Ta stála mezi radnicí a kostelem Nejsvětější Trojice. Vyučovalo se zde do roku 1945, mezi lety 1908-1913 se zde také nacházelo první gymnázium. Po válce zde byli ubytováni američtí vojáci a po nich škola sloužila jako kasárna Pohraniční stráže. Budova byla demolována v letech 1966-1967.
zdroj fotografie: sbírka: Martin Novak-Rutrich (stav k 1965)Angerschule - "škola pod Střelnicí"
Škola na Hlavní ulici pod Střelnicí byla postavena v roce 1878 (některé zdroje udávají 1874) jako čistě dívčí škola. Později jí však začali navštěvovat i chlapci. Po válce byla tato škola označována jako Měšťanská škola a patřila pod školu v Hlávkově ulici. V roce 1956 sem byla umístěna také škola zvláštní. Budova byla zbourána na konci 60. letech 20. století (pravděpodobně 1969) kvůli velice špatnému stavu. Údajně se začali propadávat stropy apod. Zachoval se jen kamenný štít školy, který znázorňuje dva lvy kteří drží ašský znak s korunou. Ten je umístěn v zahradě ašského muzea.

Až do uzavření školy fungovala jako školní tělocvična původní budova mimo školu, která je dnes známá jako bývalý hudební klub Klubíčko. Ta byla postavena v roce 1888 a stála za školou, blíže k ulici Na vrchu. V 90. letech se z ní stal stánek ašské pop-kultury. Později Klubíčko několikrát vyhořelo a dnes už se zde nachází jen ruina.

V roce 1882 byla před vchodem do školy slavnostně odhalena socha císaře Josefa II. Socha byla italskými legionáři stržena v roce 1920 ale vzápětí opět vztyčena. V roce 1923 byla odstraněna a její osud je zcela neznámý (M). Podstavec byl léta na centrálním hřbitově a dnes se nachází také v zahradě muzea.
zdroj fotografie: sbírka: Martin Novak-Rutrich


Škola u katolického kostela

Tato škola se datuje do druhé poloviny 18. století. Byla postavena jako katolická škola, která přímo sousedila s původním katolickým kostelem sv. Mikuláše z roku 1780. Později zde byla umístěna hudební škola, která byla spravovaná Červeným křížem. Po válce nevím, zda škola ještě fungovala. Budova byla demolována v roce 1964.
                                                                                                                     Akvarel G. T. Albertiho


Střední průmyslová škola textilní (SPŠT)
SPŠT byla střední škola textilního zaměření. Nacházela se v budově v ulici Gustava Geipela, kde již před válkou bylo textilní učiliště. Škola byla uzavřena, budova stále stojí.

V mnoha vesnicích na Ašsku existovaly před válkou školy. Některé z nich fungovaly i nějakou dobu po válce, ale nakonec zanikly. Doplatily na nízký počet žáků, což byl následek špatné československé poválečné dosidlovací politiky. Kromě města Aše jsou dnes školy už jen v Hranicích a v Hazlově. Podhradí a Krásná, přestože jsou samostatnými obcemi, vlastní školy nemají. Místní děti proto musí docházet/dojíždět do Aše. Přibližně polovina následujících škol byla již zbourána, ty zbývající jsou buďto prázdné nebo fungují jako bytové domy, výjimečně pro jiné účely.

Seznam není ještě kompletní. Škola dále byla také v Dolních Pasekách a Štítarech, ale jejich fotografie zatím nemám k dispozici.
Doubrava


                                                                                          zdroj historické fotky: sbírka Miroslav Oblištil


HazlovHorní Paseky
Hranice
Kamenná
zdroj historické fotky: sbírka Miroslav OblištilKopaniny

Krásná
stará škola
Mokřiny

                                                                                                 zdroj historické fotky: sbírka Miroslav OblištilPastviny

postavena: 1893
Podhradí

Studánka
stará školanová škola


                                                                          zdroj historické fotky: sbírka Miroslav OblištilTrojmezí

Újezd

Vernéřov

Výhledy

Reference:
(M) - informace poskytnuté Muzeem Aš


Fotografie a obrazový materiál:
vlastní sbírka
Miroslav Oblištil (Mariánské Lázně-CZ) (4x)
Martin Novak-Rutrich (Braunschweig-D) (2x)