Památníky na Ašsku
Válečné památníky

památník obětem německé revoluce a rakousko-pruské války z roku 1866
odhalen: 1893
původní umístění: park mezi Chebskou a Nádražní
dnešní umístění: centrální hřbitov
před rokem 1918
2013


první památník obětem 1. světové války
odhalen: 1923
původní umístění: Hlavní ulice (před Angerchule)
dnešní umístění: rozebrán

Tento památník byl prvním památníkem obětem 1. světové války. Byl vyroben tak, že na podstavec patřící ke zničené soše císaře Josefa II. byla přišroubována
kovová deska a nahoru umístěna pravděpodobně kovová nádoba s květinami. Když byl postaven nový, větší památník na Chebské ulici, tento byl pravděpodobně demontován.
Podstavec bez nádoby a pravděpodobně i bez desky však na místě vydržel až do 70. let a přežil u zničení Angerchule. Na počátku 21. století byl nalezen pohozený a zarostlý
na centrálním hřbitově.
1923
1974
dnes


druhý památník obětem 1. světové války
odhalen: 10. července 1927
původní umístění: park mezi Chebskou a Nádražní
dnešní umístění: zničen
1930s


památník obětem 1. světové války z tělovýchovného spolku Jahn
původní umístění: areál Jahnhalle (Tyršův dům), Klicperova ulice
dnešní umístění: zničenpamátník obětem 2. světové války
původní umístění: park mezi Chebskou a Nádražní
dnešní umístění: centrální hřbitov
1968
 2012


památník ruským obětem 2. světové války
umístění: centrální hřbitov
cca 1960
2013


památník osvobození Aše americkým vojskem
umístění: Sady Míru

Další památníky a pamětní desky

památník Gustava Geipela
odhalen: 14. července 1924
umístění: Okružní ulice (Geipel-park)
1924
2014


památník F. L. Jahna
odhalen: 20. června 1909
umístění: Hainberg

2013


památník Theodora Körnera
odhalen: 1913
umístění: Hainberg

2014


památník Martina Luthera
odhalen: 11. listopadu 1883
umístění: Husovo náměstí
1883
2013


památník J. W. Goetha
odhalen: 28. srpna 1932
umístění: Goethovo náměstí

Památník byl restaurován v roce 1974 a mezi lety 2009 a 2014 byl uložen do skladu. Vrátil se na své místo až v roce 2014, během rekonstrukce Goethova náměstí. Více zde.
1932
2014


pamětní deska J. W. Goetha
Tato deska se nacházela na budově hotelu Post/Pošta. Ten stál na Hlavní ulici, v místech dnešního Goethova náměstí.
Deska připomíná všechny návštěvy básníka v Aši. Po demolici budovy hotelu byla deska umístěna v depozitáři muzea.
V současné době je součástí národopisné expozice v prostorách bývalé hasičské zbrojnici.


pamětní deska Friedricha Schillera
odhalena: 1905
umístění: Hainberg
původní deska zničena, nová instalována až v roce 2014


pamětní deska Roberta Schumanna
odhalena: 1901
původní umístění: Hlavní, dům č.5
další umístění: Šaldova, umělecká škola (do 2014)
dnešní umístění: muzeum (od 2014)

2010


pamětní deska Otto von Bismarcka
odhalen: 1914
původní umístění: věž rozhledny
dnešní umístění: zničena

Deska věnovaná, stejně jako celá rozhledna, Otto von Bismarckovi, sjednotiteli německých zemí a prvnímu německému
kancléři, se nacházela nad jižním vchodem do rozhledny. Někdy po válce byla odstraněna. Její osud není znám.


památník císaře Josefa II.
odhalen: 15. července 1883
původní umístění: Hlavní, před školou (Angerschule)
dnešní umístění: zničen

Ve 20. letech 20. století byla socha stržena a poškozena. Je pravděpodobné, že se již zpět na podstavec nikdy nevrátila, protože již v roce 1923
sloužil její upravený podstavec jako první památník obětem 1. světové války (viz výše). Když byl později postaven nový válečný památník, tento byl
pravděpodobně opět demontován. Sokl však zůstal na stejném místě stát minimálně do roku 1974. V roce 2001 byla jeho hlavní část nalezena
na centrálním ašském hřbitově, zarostlá mezi stromy. Dnes je podstavec umístěn v zahradě městského muzea. Osud sochy není znám, ale
je možné, že byla roztavena během 2. světové války.

Zajímavostí je, že socha císaře Josefa II. na tomto památníku je jednou z velkého množství identických. Ty se nachází na celém území Rakouska-Uherska.
Na českém území se nejblíže k Aši patrně nachází stejná socha v obcích Žlutice a Hořovičky. Ta byly odliti ve slévárnách v Blansku a autor tohoto modelu zůstává i dnes nejasný.

 cca 1920
 2013


neznámý památníček
umístění: Hainberg
Památníček neznámého původu stojí u cesty k rozhledně. Původně se na něm nacházela tabulka s německým nápisem, zřejmě básní od F. Schillera.
V 80. letech 20. století se zde ještě kousek této tabulky nacházel. Dnes je kámen zcela holý, opomíjen a nikdo nezná jeho minulost.
                                                                                                     fotografie: sbírka Pavel Matala st.


památník Edvarda Beneše
odhalen: 1947
původní umístění: 1. Benešův palouček
dnešní umístění: Okružní ulice, u základní školy (od 1995)
1952
2010


památník Sovětským hrdinům I.
odhalen:
původní umístění: park mezi Chebskou a Nádražní
dnešní umístění: zničen


památník Sovětským hrdinům II.
odhalen: 1972
původní umístění: park mezi Chebskou a Nádražní
dnešní umístění: muzeum
1976
2013

Ašsko

Dolní Paseky
památník obětem 1. světové války
po roce 1989 doplněn o jména obětí 2. sv. válkyDoubrava
památník obětem 1. světové války
dnešní stav: zničenHazlov
památník obětem 1. světové války


památník obětem 2. světové války


památník sportovce Antona FreyeHranice
památník obětem 1. světové války
odhalení:
umístění: ulice Evangelická, u hřbitova


památník obětem 1. světové války z mládežnického spolku
odhalení:
umístění: ulice Evangelická, u hřbitova


památník obětem 2. světové války
odhalení:
umístění: Masarykovo náměstí

Mokřiny
památník obětem 1. světové válkyPastviny
památník obětem 1. světové válkyPodhradí
památník obětem německé revoluce a rakousko-pruské války z roku 1866
původní umístění: u silnice (před školou)
další umístění: u kostela
dnešní umístění: zpět na původním místě u silnice


památník obětem 1. světové válkyPolná
památník obětem 1. světové války
původní umístění: ?
dnešní umístění: zničenSkalka
památník obětem 1. světové války


Goethův kámen
odhalení: 28. srpna 1894
umístění: u silnice 64, katastr Skalka u Hazlova
Desku do kamene nechala na počest básníka J. W. Goetha umístit velkovévodkyně Maria Paulowna Romanow Von Sachsen-Weimar-Eisenach.
Goethe trávil u skal v Rommersreutském Švýcarsku (dnes Goethovy skály) svůj čas cestou z Aše do západočeských lázní.Štítary
památník obětem 1. světové války
stav: zničenTrojmezí
památník obětem německé revoluce a rakousko-pruské války z roku 1866
památník obětem 1. světové válkyÚjezd
památník obětem 1. světové války
po roce 1989 doplněn o jména obětí 2. sv. válkyVernéřov
památník obětem 1. světové válkyVýhledy
památník obětem 1. světové válkyVálečné památníky v bezprostřední blízkosti Ašska.je, ale nemám k dispozici foto
Libá
Ostroh (Seeberg)
Vojtanov(uváděny v pořadí podél ašské hranice od Längenau po Schönberg)

Längenau
Lauterbach
Neuhausen
Fassmansreuth
Prex

Bergen
Sohl
Bad Brambach
Hohendorf
Schönberg