Stejně jako se Praze přezdívá "stověžatá", Aši by se mohlo říkat "město sta komínů". Během éry industrializace, kdy se na Ašsku rozšířil převážně textilní průmysl, bylo vystavěno mnoho desítek továrních komínů. Samozřejmě zde po čase průmysl nezůstal pouze u textilu. Své komíny měli také menší továrny a domácí výrobny, například pekárny.

Komíny se střídaly, menší nahrazovaly větší a výkonnější. Mnoho jich bylo zbouráno ještě před válkou, další v poválečné éře, kdy z důvodu špatné dosidlovací politiky nebylo možné zaměstnat dost dělníků, kteří by utáhli všechny ašské fabriky. Další velkou ránou pro ašské továrny byl pád komunismu. Mnoho z nich se snažilo dále fungovat, ale dříve či později padly.

Nejkrásnějším ašských komínem je bezesporu komín fabriky Christian Geipel & Söhne, později závod Ohara, dnes společnost Nura. Další zajímavé komíny jsou k vidění v Neumannově ulici (zbytek Spojených ašských barvíren, později KOVO) a na Chebské ulici (bývalá továrna A. Kirchhoff).

V nejhorším stavu jsou v současné době komíny v bývalém Keramu na Hvozdu (ten se brzy sám zřítí) a pomalu rozpadat se začíná také komín Chebská II., který patřil ke komplexu pekárny a mlékárny. Komín v opuštěné továrně HAFA v Kotkově ulici zatím vypadá dobře.

Posledním zbouraným komínem v Aši byl komín výtopny v Dlouhé ulici. Ten nebyl stržen, ale postupně rozebírán v druhé polovině roku 2012. V roce 2013 byl odstřelen větrovský komín bývalé Jägerovic barevny.


Aš - existující komíny

 G. Geipela
 Hedvábnická III. & IV.
 Chebská I.
 Chebská II.
 Kotkova  Neumannova I.
 Příkrá I.
 Příkrá III.
 Šaldova
mapa mapa
mapa
 mapa  mapa mapa
 mapa  mapa mapa
Lehranstalt
městská výtopna
A. Kirchhoff pekárna
 HAFA AVF Ch. Geipel výtopna
Chr. Fisher
SPSŤ          Kolora  Ohara    TOSTA
           KOVO Nura
   
zčásti rozebrán 12/2013
               


Aš - zaniklé komíny
POZOR! Tento seznam je nekompletní. Pracuje se na tom.

Dlouhá I. & II.
Dlouhá III.
 Dukelská I.
Hedvábnická II.
Hvozd Chebská/Mokřiny  Moravská I.
Moravská III.
 mapa  mapa  mapa  mapa mapa mapa mapa
 mapa
Huscher výtopna Schmidt's Witwe
Glaessel
R.Hofmann
E-Werk CFJ
Adler
 
   sklady Keramo     
zbourány cca 1910s
rozebrán 2012    odstřelen 1980s zbouráno
2014
 odstřelen 1960s
odstřelen 1960s  


Pivovarská I.  Potoční  Příkrá II.  Saská
mapa mapa  mapa  mapa
Bürg. Brauerei Stadtbad  Chr. Fisher A. Kirchhoff
Měšťanský pivovar    TOSTA  TEBYT

   odstřelen 1980s  Zbytek Ašska - existující komíny


 Hazlov I.
 Hazlov II.
 Podhradí  Krásná II.
 mapa  mapa  mapa  mapa
  Geltner
 Adler & Nickerle
 Metaz
 Abydos      Heunisch


Zbytek Ašska - zaniklé komíny
POZOR! Tento seznam je nekompletní. Pracuje se na tom.

 Doubrava I.
 Hazlov III.
 Hranice I.
 Kopaniny  Krásná I.
 Krásná/Větrov  Studánka I.
 Studánka II.
 mapa  mapa  mapa  mapa  mapa  mapa  mapa  mapa
 Ch. Geipel
 J. Palme
 J. Frank
 Steinel  Actien Brauerei  Jäger    
 Ohara    Heinz Glas Decor      Tosta    
   stál ještě 1995
       odstřelen 2013
stržen 2009
stržen 2009


Fotografie na této straně:
Vlastní sbírka (17x)
autor neznámý (14x)