Mokřiny
(německy Nassengrub) jsou největší vesnicí na Ašsku. Spadají pod město Aš, se kterým také společně s Krásnou utvářejí jednotný celek. Mokřiny byly v minulosti vlastní obcí, ale po válce se opět vrátily ke statutu vesnice. V současné době zde žije kolem 500 lidí. Před válkou to byl však téměř čtyřnásobek. V Mokřinách se zachovaly dva kostely; katolický kostel sv. Karla Boromejského a evangelický kostel, památník obětem první světové války a německý hřbitov.