Kopaniny
(německy Krugsreuth) jsou vesnicí spadající pod město Aš. Leží circa 5 kilometrů severovýchodně od centra města. Před válkou zde žila až tisícovka lidí, dnes se populace pohybuje okolo pouhé stovky lidí. V Kopaninách se zachovalo několik krásných hrázděných domů, katolický kostel nejsvětějšího srdce Páně, ruiny koníren místního zámku a německý hřbitov s zedtwitzkou hrobkou, kde je pochován také hrabě Franz von Zedtwitz.