Akce na Ašsku‎ > ‎Kultura 2014‎ > ‎

Slavnostní znovuodhalení památníku Gustava Geipela

Slavnostní znovuodhalení památníku Gustava Geipela se uskutečnilo 100 let po jeho smrti, v neděli, 13. července 2014 v 11 hodin, jak jinak než u Geipelova památníku na Okružní ulici.

Kdo byl Gustav Geipel a proč má v Aši památník?
Gustav Geipel (1853–1914) byl občan předválečné Aše, syn zakladatele jedné z největších ašských textilních továren. Proslavil se tím, že během svého života daroval obrovské množství peněz na stavby a opravy silnic, stavbu gymnázia, podporoval chudé a osiřelé děti a koupil ve své době excelentní varhany pro ašský evangelický kostel nejsvětější Trojice. Gustav Geipel zemřel v roce 1914 a byl pochován na dnes již neexistujícím evangelickém hřbitově na Kaplansbergu.




Památník mu byl městem vystavěn v roce 1924. Stojí na Okružní ulici, tehdy pojmenované na Ringstrasse/Gustav-Geipel-Ring a je pomyslnou branou do Geipel-parku, který právě on nechal vybudovat. Jeden z nejkrásnějších ašských monumentů se stal po druhé světové válce trnem v oku a jen zázrakem přežil. Všechny zmínky o ašském dobrodinci z něj ale zmizeli a byla na něj umístěna deska s nápisem "Sady prvního MNV v Aši". Takto v podstatě vypadal až do roku 2014. Stal se dočasným přístřeškem bezdomovců a prostitutek. Památník se mezi lidmi také někdy označuje jako "Adam a Eva". V roce 2014 byl restaurován firmou pana Ludvika Siváka, který vrátil kameni jeho světlou, léty zašlou barvu. Umělecká škola sv. Anežky České v Českém Krumlově, jejíž studenti již pracovali na památnících F.L. Jahna a T. Körnera, vyrobili reliéf s obličejem Geipela (podle původního památníku) a byla také umístěna mramorová deska. Ta byla čtyři dny po instalaci zničena, údajně nespokojenou prostitutkou, která oživením památníku ztratila svůj "flek". Proto musela být vyrobena nová deska, která byla umístěna až těsně před slavnostním odhalením. Místo je nyní monitorováno kamerovým systémem.


Odhalení v roce 1924.
Zašlý pomník v roce 2010.
Restaurování v roce 2014.


Znovuodhalení
Na ašské poměry a s přihlédnutím na počasí, typ akce i dobu, kdy se uskutečnila, místo v neděli navštívilo poměrně dost lidí (ne tolik jako v roce 1924 ;) ). Proslov měl starosta města, pan Dalibor Blažek, předseda německého krajanského spolku Horst Adler a starosta partnerského města Rehau, Michael Abraham. Během akce znovu vše překládala paní Caranová. Akce se také zúčastnilo mnoho důležitých lidí na poli studie ašské historie.

Byla vydána také malá publikace o Gustavu Geipelovi, která byla zdarma rozdávána během akce. Další výtisky jsou k dispozici v muzeu.

FOTOGRAFIE

PLAKÁT AKCE

Z MÉDIÍ