Akce na Ašsku‎ > ‎Kultura 2014‎ > ‎

Slavnostní otevření nové expozice muzea

3. května 2014 byla pro veřejnost slavnostně otevřena nová národopisná expozice ašského muzea v budově bývalé požární stanice na Poštovním náměstí. Akce začala ve 13 hodin.

Budova byla postavena v roce 1930 jako požární zbrojnice a městská knihovna. Hasiči jí využívali i po válce. Když se však před pár lety přestěhovali do bývalého areálu technických služeb, město představilo plány na rekonstrukci stavby, která se dostala na seznam chráněných památek. A tak zde vznikla další pobočka městského muzea.

Slavnostní otevření jsem navštívil, pocity z toho mám však smíšené. Nádherné prostory zůstaly zachovány včetně parádních vitrážových oken, které jsem do té doby mohl vidět jen z dálky z venčí. Trochu jsem byl však zmatený z expozice, která sem byla umístěna. V hlavním sále jsou modely Tržního náměstí, Bavorského nádraží a evangelického kostela nejsvětější Trojice (vše z toho již zničeno) od pana Karbana z Mokřin, které by se snad dali prohlížet do aleluja. Ostatní artefakty už jsou ale umístěny nesouvisle. Jedna vitrína ukazuje předměty od hasičů, druhá staré knihy, třetí dřevěnou chalupu. V další místnosti je umístěn zvon z doubravské hřbitovní kaple, kterou město nechalo zpustnout, náhrobní kameny Zedtwitzů a socha Ježíše Krista. V konferenčním sále se nacházejí stavební plány samotné budovy. Dále zde najdeme také ašský kroj, tkalcovský stav, zbraně, nábytek i porcelán. Všechny věci jsou moc hezké, jen (mi v tuto chvíli) nedávají jako celek smysl.

Konferenční sál bude sloužit také jako svatební síň a k pořádání různých setkání.

Odhaduji, že akci mohli navštívit asi dvě stovky lidí, kteří se buďto přišli podívat na hasičárnu, nebo se najíst. Co mi zde chybělo (možná se to v budoucnu změní), je možnost koupit zde něco mimořádnějšího, než jen pohledy a magnetky, které seženete jak v infocentru, tak ve starém muzeu.

Jako celek však hodnotím rekonstrukci velice positivně a určitě se zajdu znovu podívat, až tam nebude takový frmol.

FOTOGRAFIE


PLAKÁT AKCE

Z MÉDIÍ
Nové muzeum v Aši je otevřeno - videoreportáž na MVTV.cz (2014-05-05)
Bývalá hasičská zbrojnice nabízí vzácné vitráže i výstavu - 5plus2.cz (2014-05-22)