7. ročník (2013)
8. Ašský milíř
(časová osa)
 9. ročník (2015)


Již osmý ročník Ašského milíře se uskutečnil v roce 2014 ve dnech 21. června (zapálení) a 28. června (rozhrabání a slavnosti).

PROGRAM
Zapálení milíře
21. června 2014 od 9 hodin
- občerstvení a reprodukovaná hudba

Zapálení milíře
Letos, ve stejném termínu jako loni, se zapaloval milíř kolem deváté hodiny ranní. Tentokráte to byl pan Karban, kdo se chopil pochodně. Lidí přišlo o něco méně než loni, ale zapálení bylo jen začátkem soboty na milíři. Připraveno na tento den bylo občerstvení i reprodukovaná hudba. Teplo sice žádné nebylo, ale alespoň nepršelo.

V mezi čase před rozhrabáním 8 kubíkového milíře (menšího než loni), se musí členové spolku S.P.A.M. střídat na stráží ve dne v noci.PLAKÁT AKCE

Z MÉDIÍ
Osmá slavnost ašského milíře se vydařila - videoreportáž na MVTV.cz (2014-07-01)