Akce na Ašsku‎ > ‎Kultura 2013‎ > ‎

Slavnostní znovuodhalení památníků T. Körnera a F. L. Jahna

28. září 2013 se konalo slavnostní znovuodhalení památníků Theodora Körnera a F. L. Jahna na vycházkové cestě k ašské rozhledně.

Dva poškozené památníky si po 68 letech od skončení války usmyslel opravit ašský radní Hansmann, který je (náhodou) také ředitelem společnosti Petainer. Ta opravu financovala. O výrobu byst a desky se postaral student čtvrtého ročníku SUPŠ sv. Anežky České z Českého Krumlova. Körnerův památník však nebyl opraven kompletně, chybí dvě desky a dva kříže.

Akce proběhla v důstojném duchu za účasti poměrně velkého množství lidí. Jsem osobně rád, že kromě zástupců města a muzea jsem zde viděl také podle mě několik klíčových ašských badatelů současnosti, kteří akci dodali glanc. Přítomni byli také zástupci německého domovského spolku, včetně jeho předsedy, Horsta Adlera.

Jako první promluvil starosta Aše, Dalibor Blažek. Po něm radní Martin Hansmann, zástupce ředitele SUPŠ František Postl a předseda ašského domovského spolku Horst Alder. Ceremoniál se obešel bez jakéhokoliv formálního přestřihávání pásky. Proběhl spíše v přátelské atmosféře. Vše začalo u Körnera, později se lidé přesunuli k Jahnovi.

Už na cestě na Hainberg jsem přemýšlel, zda přijde řada na politiku a volby. Nezklamali. Přišla. I když pod zástěrkou žertů, jak starosta, tak radní Hansmann nezapomněli zmínit, že oprava památek proběhla během jejich volebního období. Ale tentokrát jim to nemám za zlé. Náhodou si velice cením přístupu jak města, tak i soukromé společnosti. Snad zase nějakého imbecila nenapadne vzít sprej a zahrát si na rádoby umělce a kus umění zničit. Už se to stalo předtím.

Radní Hansmann návštěvníkům oznámil, že by dále chtěli provést také rekonstrukci Schillerova památníku pod rozhlednou. Starosta poté doplnil, že replika zničené desky z věže rozhledny, která již byla vyrobena firmou Heunisch, bude osazena až napřesrok, během slavnostního jarního otevírání rozhledny. Připomínám, že mosazný originál desky, který připomínal stavbu věže a lidi za to zodpovědné, byl vyrván zde zdi v roce 2010 imbecilem, který jí rozmlátil na malé kousky a prodal do sběrny.

O čem to vlastně bylo? Stručná historie. Dva památníky stojí u vycházkové cesty k rozhledně, která začíná u Adlerových schodů. První je věnován německému básníku a vojáku Theodoru Körnerovi a druhý průkopníkovy německého sportu, Friedrichu Ludwigu Jahnovi. Oba tyto památníky s podivem přežily éru socialismu. Ne však kompletní. Z Jahnova památníku zmizela bysta. Körnerův byl poškozen mnohem více. Kromě bysty zmizely také tři desky a dva německé kříže. Jejich osud není znám, v podstatě se ani neví, kdy byly vlastně odebrány. Je ale velice pravděpodobné, že velice brzy po skončení války, protože vztahy k Němcům v té době nebyly dobré. Stejně tak zmizely blízké památeční desky, věnované Friedrichu Schillerovi a německému kancléři Bismarckovi. Další zajímavou variantou důvodu zmizení je fakt, že bysty a desky byly kovové. Ašáci se dovtípí zbytku. :)

Proč vlastně tyto památníky v Aši byly odhaleny? Nebyly zde proto, že by tyto německé osobnosti pocházeli z Aše. Ani proto, že by jí navštívili. Jsou zde proto, že dva ašské sportovní kluby si zvolily za své patrony právě Körnera a Jahna. Jahnův spolek postavil Jahnhalle, sportovní halu, dnes známou jako Tyršův dům a Körnerův spolek zase nechal postavit Turnhalle, halu v Karlově ulici, která je dnes v podvědomí lidí jako AKS (Ašské kulturní středisko).

FOTOGRAFIE
Jahnův památník.                                                          Körnerův památník.
Návštěvníci akce.                                                            Zástupce ředitele SUPŠ František Postl a radní Martin Hansmann.
Návštěvníci se přesouvají k památníku F.L. Jahna.             U Jahna.

PLAKÁT AKCE

Z MÉDIÍ
Město Aš obnovuje kulturní památky - Karlovarské novinky (2013-09-22)
Na historické cestě na vrch Háj byly odhaleny busty - videoreportáž na MVTV.cz (2013-10-01)