V roce 2012 tomu je již 140 let, co byla Aš povýšena na město. Před rokem 1872 byla označována jako městys - tržní obec (Markt). V Aši proběhlo v roce 2012 několik kulturních akcí, které tuto událost připomněly:

* Ašská Hlavní ulice(výstava- Muzeum Aš)
* Den pro město 2012 - 2012-05-05 (slavnosti, Muzeum Aš)
* Léta Páně 1872 - 2012-08-02 (vernisáž výstavy, muzeum)
* Přeshraniční gastronomické slavnosti2012-08-18 (Hainberg)


Město u příležitosti tohoto výročí vydalo pamětní minci a tři magnetky.

Mince byla vyražena vadně. Na aversu chybí v nápisu "690 let v Českém království" písmeno "S". Vyrobeno bylo 300 kusů.


Magnetky byly vyrobeny k výročí se třemi různými motivy. Na všech je obrázek staveb, které již neexistují; Bavorské nádraží, kostel nejsv. Trojice a fabrika C.F.J. Bylo vyrobeno 600 kusů od každé.