Akce na Ašsku‎ > ‎Kultura 2011‎ > ‎

Noc kostelů v AšiNoc kostelů je celorepubliková akce, která se konala poprvé v nádherném ašském katolickém kostele sv. Mikuláše 27. května 2011 mezi 19. a 24. hodinou.

V 19:00 začal Noc kostelů proslovem p. Janusz Romańsky. Poté zazpívali několik písní mladí SAšáci, a po nich na řadu přišla prohlídka kostela pod taktovkou pana Jana Horáčka. Další částí programu byl varhanní koncert. Po druhé komentované prohlídce kostela krásně zazpíval Chorus Egrensis. Po třetí, poslední prohlídce kostela dostala řeč mládež z ašské farnosti a její zpěvy s kytarou. Následovala adorace v duchu Taize a opět Chorus Egrensis. Před půlnocí program zakončil opět p Janusz Romański. - Jakousi moderátorkou celého večera, či průvodkyní chcete-li, byla
Alexandra Benešová, sbormistryně Choru Egrensis a hlavní organizátorka celé akce.

Kromě tohoto předem určeného programu bylo během celého večera možné za doprovodu pověřených osob vystoupat schodištěm věže na kruchtu, prohlédnout si varhany a vychutnat nádherný pohled do sálu kostela, a dále po schodech do temného prostoru nad lodí. Po celých 5 hodin byla v místnosti v přední části kostela připravená Anna Tyrolerová z galerie Na Háji zaměstnat děti nebo zahnat žízeň návštěvníků.

Moje hodnocení
Pro mě jedinečný a nezapomenutelný zážitek. Noc kostelů, resp. noc v našem kostele je dobrý nápad. A zjevně nejsem jediný kdo si to myslí. Akce přilákala snad stovky lidí, kteří se zde během těch pěti hodin prostřídali. I když do konce jich vydrželo circa jen 30, což je pochopitelné, protože zde bylo mnoho rodin s malými dětmi, na všech bylo vidět, že si tuto akci užili. Já osobně ano. Bohužel nebylo možné podívat se do věže k hodinám a zvonům, jak jsem pochopil z plakátů, což mě velice zklamalo. Musím však pochválit velice dobré ozvučení, díky kterému jsem slyšel téměř vše, což se často nestává.

PROGRAM
19:00 - zahájení, p. Janusz Romański
19:15 - dětský pěvecký sbor "SAšáci"
19:40 - komentovaná prohlídka kostela (Jan Horáček)
20:00 - varhanní hra, prof. Vladimír Štěpán, Kristýna Kučerová, Bc. Alexandra Benešová, zpěv - Magdalena Kučerová
20:40 - komentovaná prohlídka kostela (Jan Horáček)
21:00 - smíšený pěvecký sbor "Chorus Egrensis"
21:40 - komentovaná prohlídka kostela (Jan Horáček)
22:00 - společenství mládeže - zpěv s kytarou
22:15 - společná adorace v duchu Taizé + zpěvy Taizé (Chorus Egrensis a další)
24:00 - závěrečné slavnostní požehnání

FOTOGRAFIE
Mladí SAšáci zpívali první.                                           O prohlídku kostela s Janem Horáčkem byl zájem.
Stejně tak byl velký zájem i o exkurzi na kruchtu.         Chorus Egrensis nezklamal.

REAKCE Z TISKU
Kostel svatého Mikuláše v Aši se připojil k akci Noc kostelů (2011-04-21) ChebskyDenik.cz [online]
Na pohled z kostelních věží se stály hodinové fronty (2011-05-28) ChebskyDenik.cz [online]

ODKAZY
Římskokatolická farnost Aš
Noc kostelů (oficiální stránky)
Chorus Egrensis
SAšáci