Odhalení památníku Josefa II.


památník císaře Josefa II.
odhalen: 15. července 1883
původní umístění: Hlavní, před školou (Angerschule)
dnešní umístění: zničen

Josef II. byl císař Svaté říše Římské a uherský a český král. V roce 1779 navštívil město Aš a přesto, že se mu zde nelíbilo, nechali pro něj ašští vyrobit pomník.

Ve 20. letech 20. století byla socha stržena a poškozena. Je pravděpodobné, že se již zpět na podstavec nikdy nevrátila, protože již v roce 1923
sloužil její upravený podstavec jako první památník obětem 1. světové války. Když byl později postaven nový válečný památník, tento byl
pravděpodobně opět demontován. Sokl však zůstal na stejném místě stát minimálně do roku 1974. V roce 2001 byla jeho hlavní část nalezena
na centrálním ašském hřbitově, zarostlá mezi stromy. Dnes je podstavec umístěn v zahradě městského muzea. Osud sochy není znám, ale
je možné, že byla roztavena během 2. světové války.

Zajímavostí je, že socha císaře Josefa II. na tomto památníku je jednou z velkého množství identických. Ty se nachází na celém území Rakouska-Uherska.
Na českém území se nejblíže k Aši patrně nacházejí sochy v obcích Žlutice a Hořovičky. Všechny byly odlity ve slévárnách v Blansku a autor tohoto modelu zůstává i dnes nejasný.

 cca 1920
 2013


Fotografie z odhalení