Adolf Hitler v Aši

! Tato stránka mapuje Hitlerovu návštěvu města Aše a má pouze historický a badatelský charakter, nikterak nepodporuje režim Třetí říše, nacismus ani fašismus. !


Führer přijel do Aše 3. října 1938 a tím také vstoupil na česká území. Jeho cesta vedla přes hraniční přechod Aš-Selb (Wildenau), po Selbské ulici, Okružní, Gustava Geipela a po Hlavní ulici na dnešní Goethovo náměstí. Tam se jeho kolona otočila a Hitler vystoupil ze svého vozu. Přivítal se s obyvateli města, prohlédl přehlídku a přijal hlášení. Poté se po Hlavní a Chebské vydal do Chebu.

Fotografie jsem se snažil poskládat podle průběhu cesty, od Wildenau po poslední fotku před hotelem Lev.

Fotografie z jeho návštěvy.

Čekaní na hr. přechodu Aš/Vildnava.

Příjezd konvoje na stejném místě.

Příjezd konvoje na stejném místě.

Příjezd konvoje na stejném místě.

Příjezd konvoje na stejném místě.

Konvoj u železničního depa u nádraží Aš-město (Okružní ul.)-

Konvoj míří k náměstí po Hlavní ulici.

Konvoj míří k náměstí po Hlavní ulici.

Konvoj dorazil na Goethovo náměstí.

Konvoj dorazil na Goethovo náměstí.

Na Goethově náměstí.

Na Goethově náměstí.

Na Goethově náměstí.

Na Goethově náměstí.

Na Goethově náměstí.

Odjezd konvoje z Goethova náměstí.

Čekání na Hlavní ulici.

Konvoj opouští Goethovo náměstí.

Konvoj již opustil náměstí a nachází se u budovy banky.

Konvoj na Hlavní ulici v místech u staré lékárny.

Konvoj v místech u hotelu Lev.


Zdroje fotografií:

Fronta.cz (3x)